10 tavoitettani päättäjänä - vastuuta ja välittämistä

Sitoudun päätöksenteossa vastuullisuuteen. Meidän on tehtävä sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestäviä ratkaisuja. Suomen on oltava hyvä paikka asua ja elää myös lapsillemme ja lapsenlapsillemme.Haluan rakentaa turvallista Suomea, yhteiskuntaa, joka välittää nuorimmistaan. Jokainen lapsi ja nuori ansaitsee mahdollisuuden hyvään elämään, kasvuun ja kehitykseen. Nuorten syrjäytyminen on estettävä ja mielenterveystyötä vahvistettava.Minulle on tärkeää, että arvokas vanhuus taataan kaikille. Vanhusten laadukas hoito on varmistettava ja läheisistä huolehtimista helpotettava. Kulttuuri, liikunta ja osallisuus kuuluvat kaiken ikäisille.Uskon, että laadukas koulutus on hyvinvointimme perusta. Vain vahvalla osaamisella ja korkeatasoisella tutkimustiedolla Suomi voi menestyä. Siksi koulutuksen määrärahat on turvattava ja huippututkimuksen edellytyksiä vahvistettava.
Yritysten menestys ja korkea työllisyys ovat paras tae tulevaisuuden hyvinvoinnille. Haluan edistää niitä kaikessa päätöksenteossa ja purkaa toimeliaisuuden esteitä.Julkista taloutta on hoidettava vastuullisesti ja tehokkaasti. Valtion velkaantuminen on pysäytettävä. Tahdon edistää talouspolitiikkaa ja verotusta, joka kannustaa työhön ja yrittäjyyteen.Ihmisten ja yritysten liikkuminen on tehtävä sujuvammaksi. Aion jatkaa  Pirkanmaan liikenneyhteyksien edunvalvontaa ja edistää esimerkiksi sujuvia raideyhteyksiä Tampereen ja Helsingin välillä, toimivaa maantieverkostoa ja globaaleja lentoyhteyksiä.Suomesta on tehtävä ympäristöystävällisyyden kärkimaa teknologisen huippuosaamisen avulla. Kannustan kaikkia vähähiilisempään elämään ja edellytän päätöksentekijöiltä nopeita ratkaisuja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.
Sitoudun rohkeisiin uudistuksiin. Seuraavalla hallituskaudella on kyettävä tekemään merkittäviä reformeja, kuten sosiaaliturvan uudistus ja vahvistettava turvallisuutta.
Haluan tehdä parhaani yhteisen tulevaisuutemme eteen. Suomea ei rakenneta yhden asian liikkeellä, vaan päättäjiksi tarvitaan sillanrakentajia, jotka luovat luottamusta ja kykenevät yhteistyöhön yli puoluerajojen.