Medialle

Kuvat on ottanut Kristian Tervo.

Kuvia saa käyttää journalistisessa käytössä, kunnioittaen hyviä julkaisutapoja.
Kuvia ei saa muokata tai käsitellä, niitä tulee käyttää sellaisenaan eikä niitä saa käyttää kaupallisessa tarkoituksessa (poislukien journalistinen käyttö).

Kuvien käytön yhteydessä tulee mainita kuvaaja.